ניקוי חול וצבע

צבע

הצביעה  האיכותית של החברה מתבצעת על ידי צבעים מומחים בעלי מיומנות וניסיון רב בצביעה תעשייתית. העבודה מבוצעת בסככות נפרדות המרוחקות מסככת התזת החול.

 

שטיפה וניקוי חול

החברה עוסקת בניקוי מתכות באמצעות התזת חול וגרגרי פלדה, שטיפה בלחץ גבוה, צביעה תעשייתית.

ניקוי מתכות ("ניקוי חול") אברסיבי ושטיפת מתכות בלחץ גבוה. ניקוי באמצעות גרגרים מיוחדים ( Eurogrit/ Tamagrit ) המאושרים על ידי איכות הסביבה ואשר עומדים בכל התקנים העולמיים הקיימים בתחום.

את פעילות התזת החול מבצעים עובדים מיומנים בעלי ניסיון רב. העבודה מבוצעת בסככה סגורה ומאווררת העומדת בכל התקנים הדרושים.
שינוע הסחורה באתר החברה הינו מהיר ומבוצע באמצעות מלגזות ומנופים. 

 

פעילות החברה נעשית באתר שנמצא באפק. האתר מכיל סככות עבודה ומקום רב לאחסון סחורה טרום ולאחר גמר העבודה.