מנהור חיפה

בפרויקט זה עסקנו בפירוק והרכבה של הצנרת מנהור חיפה.

היינו אחראים על ייצור של אמבטיה בעלת מסנן.