נמל קישון חיפה

הארכת המזח - 92 מ '.

ארוך, מבוסס על קיר ערימות יריעות משולבות.

ערימות יריעות נהיגה באורך של 27 מטר.

העבודה כוללת: בניית קורת בטון לקיר ים, קורות מסילות מנוף מונחות, עבודות פיתוח, חפירה 70,000 מ"ק.