תחנות שאיבה עכו, תגל וסטלה מריס

ייצור והרכבה של צנרת, חדר משאבות בתחנות שאיבה, עבודה עם פלדה וגם עם נירוסטה.